Vážení návštěvníci,

vítejte na webové prezentaci Muzea historie českých speciálních sil Výsadkáři 8280, které je dislokováno v Mladé Boleslavi. Expozice je věnována historii českých speciálních sil, respektive 601. skupině speciálních sil generála Moravce z Prostějova (s krycím označením Vojenský útvar 8280), jež se svými činy a úspěchy v operacích zařadila mezi světovou špičku vojenských speciálních jednotek. Muzeum obsahuje průřez historií výstroje a výzbroje výsadkového vojska od roku 1939 až po současnost a je budováno v úzké spolupráci s prostějovskou 601. skupinou speciálních sil. Nad jeho otevřením přebral záštitu bývalý velitel útvaru, v té době ředitel Vojenského zpravodajství, generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA.

Naše práce je vzdáním holdu výjimečným lidem, kteří se podíleli v minulosti i současnosti na vývoji našeho výsadkového vojska a speciálních sil; těm, kteří sloužili či slouží v 601. skupině speciálních sil a jejích předchůdcích. Rozšiřujeme také expozici o paradesantní operace ze západu a východu uskutečněné během druhé světové války československými vojáky. Chceme ukázat osudy výsadkářů a osobností z oblasti výsadkového vojska po únoru 1948 a události okupace sprna 1968 týkající se Vojenského útvaru 8280.

Rádi bychom oslovili případné zájemce, kteří vlastní věci týkající se druhoválečných češkoslovenských výsadkářů a výsadkových operací - prosíme o kontaktování ve věci zapůjčení či darování. Děkujeme!