Česky | English

Kluby (vojenských) výsadkových veteránů (KVVV a KVV) v souladu s mírovými a bojovými tradicemi výsadkových jednotek pokračují v upevňování vzájemného kamarádství, přátelství a spolupráce veteránů všech států, především pak České republiky a Slovenské republiky. Obohacují kulturní a sportovní vyžití svých členů, jejich rodinných příslušníků a příznivců. Zabezpečují pravidelný vnitřní život klubu, organizují různá setkání, blahopřání k životním jubileím, vedou klubové kroniky a zajišťují publicitu jednotlivých akcí i účast na posledním rozloučení se svými členy. V neposlední řadě udržují spolupráci se současnými výsadkovými jednotkami Armády České republiky.