Facebook muzea Facebook jednotkyFacebook sdruzeni

Dobrý den,

Dobrý den dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách muzea "Výsadkáři 8280" nacházející se v Mladé Boleslavi. Jeho předmětem je historie 601. skupiny speciálních sil generála Moravce z Prostějova (s krycím označením VÚ 8280), jež patří mezi nejelitnější vojenské jednotky speciálních sil na světě. Muzeum obsahuje průřez historií výstroje a výzbroje výsadkového vojska od roku 1939 až po  současnost. Toto muzeum bylo budováno v úzké spolupráci s reálnou jednotkou 601. skss Prostějov a nad jeho otevřením přebral záštitu bývalý velitel jednotky a v té době ředitel Vojenského zpravodajství, generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA. Naše práce je vzdáním holdu lidem, kteří se podíleli a podílejí na vývoji našeho výsadkového vojska; těm kteří v této jednotce působili a působí.

V součastné době intenzivně pracujeme na získání nového prostoru pro rozšíření muzea. Zde by se měla expozice rozšířit o výsadkové operace z východu a západu uskutečněné během druhé světové války. Dále zde chceme ukázat osudy výsadkářů a osob z oblasti výsadkového vojska po únoru 1948. Události kolem roku 1968 týkající se vojenského útvaru 8280. Proto prosíme lidi kteří by měli věci týkající se druhoválečných výsadkářů a výsadkových operací o kontaktování ohledně možností půjčení či darování těchto věcí do připravovaného muzea. Dále firmy, které by byli ochotny se finančně podílet na budování tohoto muzea.

Tomáš „Mišák“ Mišlan

 

Spolupracujeme:

smpcb

spolupracujemespolupracujeme spolupracujemespolupracujemespolupracujeme
Copyright © 2014 - Muzeum "VÝSADKÁŘI 8280" Mladá Boleslav