Facebook muzea Facebook jednotkyFacebook sdruzeni

KVH 8280

Dovolte mi, abych vám představil a popsal činnost a vývoj našeho klubu: Zajimáme se o historii, sběr dokumentů, fotek, uniforem, výstrojí a dalších věcí, týkajících se vojenské jednotky, skrývající se pod krycím číslem vojenského útvaru 8280. Období, o které se zajímáme, je od druhé světové války, kdy se začaly formovat Československé výsadkové jednotky v zahraničí (Velká Britanie ,SSSR). Hlavní období je od roku 1952, kdy na Slovensku byla vytvořena 22. výsadková brigáda, až po součastnou 601. skupinu speciálních sil z Prostějova. Prvopočátky klubu se datují někdy do roku 2002, kdy jsme s kamarády založili airsoftový tým. Od jeho vzniku, až po dnešní den, se v něm vystřídalo zhruba 16 lidí. Dnes klub čítá 3 členy. Zaměření jednotky (Klubu) se postupem času měnilo od čistě hráčské airsoftové jednotky přes military airsoftovou jednotku, kdy jsme začali trénovat různé činnosti jako taktiku, slaňování, přežití a mnoho dalšího, až po dnešní vzhled, kdy se z 90 % KVH věnujeme sběru militarií, dokumentů... I název se během fungování měnil, počínaje názvem SPECIÁLNÍ SÍLY - Airsoftový tým, přes 601.SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL GENERÁLA MORAVCE Military airsoftový klub a konče poslední změnou v roce 2008, kdy jsme se přejmenovali na KLUB VOJENSKÉ HISTORIE 8280 se sídlem v Mladé Boleslavi, jež je veden pod PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav.
Copyright © 2014 - Muzeum "VÝSADKÁŘI 8280" Mladá Boleslav